Św.Piotr

"Ty jesteś Piotr[czyli Skała],i na tej Skale zbuduje Kościół mój" (zob.Mt 16,18-19).

Piotr uważany jest za niekwestionowanego przewodnika(również przedstawiciela)Dwunastu. Urodzony w Betsaidzie jako Szymon. Trudnił się połowem ryb. Kiedy wokół Jezusa zgromadziła się większa liczba uczniów, wybrał On dwunastu, na czele których postawił Szymona. W momencie pojmania Chrystusa zaparł się Go trzykrotnie. Po zmartwychwstaniu w pokorze trzykrotnie wyznał swoja miłość do Zbawiciela. Tradycja przekazuje,że skazany na śmierć w czasie prześladowań za Nerona/64 lub 67r/ prosił, aby ukrzyżować go głową w dół, nie czuł się, bowiem godny umierać jak Jezus. W ikonografii ukazywany jest jako papież z kluczami, skałą, z księgą, z kogutem. Jest patronem papieży, przystępujących do spowiedzi, stolarzy, zegarmistrzów, rybaków.

Św.Paweł

Św. Paweł pochodził z Tarsu w Cylicji(Turcja),gdzie urodził się przed 10 r. po Chrystusie, w rodzinie faryzeuszy, i otrzymał hebrajskie imię Szaweł. Ponieważ jego rodzina posiadała również obywatelstwo rzymskie ,należy przypuszczać, że już od urodzenia nosił również drugie imię, łacińskie imię Paweł. W wieku około 19 lat przybył do Jerozolimy i rozpoczął studia  u znanego nauczyciela Gamaliela. W tym czasie Szaweł był zaciekłym przeciwnikiem i fanatycznym prześladowcą chrześcijan, których uważał za odstępców od wiary mojżeszowej. W wieku około 34 lat udał się do Damaszku, aby zwalczać młodą wspólnotę chrześcijan. W drodze do tego miasta objawił mu się Jezus. Od tej chwili rozpoczyna się żarliwa działalność  apostolska Pawła. Uznawany jest właściwie za pierwszego chrześcijańskiego teologa i misjonarza. Poniósł śmierć męczeńską przez ścięcie mieczem pomiędzy 63 a 67 rokiem po Chrystusie. W ikonografii ukazywany jest z księgą, mieczem. Jest patronem prasy katolickiej, tkaczy, modlono się przez jego wstawiennictwo w chorobach uszu, w prośbach o urodzaj, wzywany w lęku.

W kościele parafialnym obchodzimy odpust ku czci naszych patronów w uroczystość dnia 29.czerwca .Suma odpustowa odprawiana jest o godz 12.00

W kosciele filialnym w Antoniówce obchodzimy go dnia 13 czerwca.Suma odpustowa odprawiana jest o godz 12.00

W kosciele filialnym w Hucie Tarnawackiej obchodzimy go 3 maja.Suma odpustowa odprawiana jest o godz.12.00

Zegar

Święta

Środa, VIII Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy

SondaLicznik

Liczba wyświetleń:
2458223