Stowarzyszenie Wzgórze Przyjaźni powołano w dniu 28.11.2008r. z inicjatywy aktywnej grupy osób skupionych wokół parafii rzymsko-katolickiej w Tarnawatce jako organizację aktywizującą i integrującą znaczną część społeczności lokalnej, przede wszystkim w działaniu dla dobra dzieci i młodzieży, wspieraniu osób potrzebujących pomocy oraz na rzecz rozwoju regionu.

            W dniu 25.02.2009r. zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000324398.

Wybrane zostały Władze Stowarzyszenia na lata 2009-2011

Do Zarządu Stowarzyszenia weszli:

·        Roman Bernard-prezes,

·        ks. Marek Giergiel zastępca prezesa

·        Elżbieta Jakubczak-skarbnik,

a do Komisji Rewizyjnej:

·        Elżbieta Mużacz-przewodnicząca,

·        Anna Litwińczuk.

·        ks. Grzegorz Bartko

Za cel swojego działania postawiło sobie:

-         aktywizacje i integracje jak najszerszych kręgów społeczności lokalnej,

-         rozwijanie wewnętrznego potencjału dzieci i młodzieży, wyrównywanie ich szans edukacyjnych,

-         budzenie inicjatyw obywatelskich do działań na rzecz środowiska ,

-         rozwój więzi międzypokoleniowych, kultywowanie tradycji i kultury regionu,

-         wspieranie osób niepełnosprawnych, ubogich i wykluczonych społecznie,

            rozbudzanie patriotyzmu i kształtowanie postaw obywatelskich

W okresie od 15 kwietnia do grudnia 2009r. Stowarzyszenie w ramach realizowanego projektu „Organizacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie minimum  dwóch świetlic środowiskowych na terenie Gminy Tarnawatka” prowadziło dwie świetlice środowiskowe; w Tarnawatce w siedzibie Stowarzyszenia i w Szkole Filialnej w Niemirówku.

W dniach 20 - 21 czerwca 2009r. realizując (mającą już kilkunastoletnią tradycję) imprezę „Dzień Kultury Chrześcijańskiej” Stowarzyszenie zorganizowało festyn dla 200 osób z terenu gminy Tarnawatka w ramach projektu, który nazwany został „Organizacja i przeprowadzenie dwudniowego festynu rodzinnego dla minimum 200 mieszkańców Gminy Tarnawatka” Stowarzyszenie, pomimo iż od daty oficjalnego zaistnienie jeszcze nie upłynął rok, zrzesza już blisko 30 członków. Zdecydowana większość to ludzie młodzi i wykształceni. Stowarzyszenie jest znaną i rozpoznawalną już w środowisku gminy organizacją działającą w sferze pożytku publicznego.

Więcej zobacz na www.wzgorzeprzyjazni.pl

Zegar

Święta

Środa, VIII Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy

SondaLicznik

Liczba wyświetleń:
2458141