Kalendarium.

W związku z niemożliwością bezpośredniego wglądu w trwające prace remontowe postaram się w najbliższym czasie przedstawić w formie kalendarium cały proces przywracania do pełnej użyteczności budynku starej plebanii.W ten sposób będziemy mogli stworzyć swoistą kronikę tego obiektu pisaną nie tylko przez proboszcza na komputerze ale przede wszystkich ludzką ofiarnością,widzeniem dobra wspólnego parafii wszystkich pracujących i ofiarodawców. Pozwoli to także zapoznać się szerszej rzeszy parafianom z tym na co przeznaczane są fundusze parafii.
Liczę iż poprzez dokładną informacje wielu parafian przekona się co do słuszności podjętych działań dokładając swoją cegiełkę do tego co czyniły poprzednie pokolenia oraz nam współcześni.

 [1] 

Powrót

Wizytacja 24-25 sierpnia 1953-protokół powizytacyjny.

ks.bp.dr Piotr Kałwa

Należy robić przygotowania do budowy nowej plebanii, gdyż obecna chyli się od starości do upadku.

 [1] 

Powrót

Lata 1957-1958.Proboszczem w parafii jest ks.Tadeusz Boguta.Zamieszczone informacje pochodzą z kroniki parafialnej napisanej przez wyżej wymienionego.

Początki
Rok 1957
Grudzień-Zakupiono 15.000 cegieł na budowę nowej plebanii.
Rok 1958
6 maja-Przybyli ludzie i zlasowali 60 metrów wapna.
27 maja- Rozpoczęto wykopy na fundamenty.Na podstawie planu sporządzonego przez Elżbietę Kazub, a zatwierdzonego przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej-Wydział Budowlany i wydanego przez ten Urząd zezwolenia.
Pomiary zrobił Stefan Antończak, a nad wykopami czuwał majster murarski Jan Ożga, któremu parafia powierzyła budowę plebanii.
Powołano Komitet budowy w skład, którego weszła Rada parafialna i braccy, z Ks. Proboszczem na czele. Na skarbnika powołano Kazimierza Przysuchę, na sekretarza p. organistę Jana Piwko.
Ks. Proboszcz odprawił Mszę św. w dniu rozpoczęcia prac, za wszystkich ofiarodawców, robotników, murarzy.
1 czerwca –wykonanie fundamentów –praca społeczna. Rozpoczęcie murowania fundamentów.
29 czerwca-Loteria fantowa na budowę plebanii.
5 lipca –poświecenie fundamentów przez Bp Henryka Strąkowskiego, który złożył ofiarę na budowę -500 zł.
5 sierpnia-wznowienie prac.
20 sierpnia-Zakup desek, futryny dębowe, cegły, 3 tony wapna,
7 września-wezwanie ks. Proboszcza do ofiarności na rzecz budowy-aby można było zasklepić piwnice, wyciągnąć ściany pod dach.
15 października-zakończenie prac na rok 1958.
 [1] 

Powrót

Nowy rok-ks.proboszcz złożył szczegółowe sprawozdanie z prac przy budowie plebanii. Kolęda w całości przeznaczona została na budowę plebanii 8 kwietnia -gospodarze z Suminka i Kol. Niemirówek zwozili cały dzień cegłę na budowę plebanii,z Tarnawatki piasek. 26 kwietnia-zebranie Komitetu budowy. 4 października-apel ks.proboszcza o zwiezienie cegły i piasku oraz wpłacenie składki "Gdyż przed zimą musimy zrobić dach" Cegła była od Hordyja. 25 października-zakończono dach, pokryto papą.

Powrót

Wizytacja 4-5 lipca 1958 r.- protokół powizytacyjny

Plebania jest stara, drewniana, trudna do remontu. Dlatego też słusznie ze wszech miar ks. Proboszcz rozpoczął budowę nowej: Plan i miejsce na plebanie jest dobry. Należy koniecznie zbudować mieszkanie na górze, myśleć o łazience i centralnym ogrzewaniu.

 [1] 

Powrót

26 czerwca- ks. proboszcz podziękował stolarzom: Marcinowi Kołtunowi, Józefowi Jasińskiemu, Stanisławowi Pyrkowi, Janowi Gramatyce, Zenonowi Jabłońskiemu, Władysławowi Rederowi, Bronisławowi Czerwonce za bezpłatne wykonanie drzwi i okien do plebanii. W tym roku oprócz robót jak: otwory, część podłóg i tynków zakupiono znaczną ilość materiałów na wewnętrzne wykończenie plebanii jak: farby, szkło, kafle na piece, zamki itp.

Powrót

21 października- ks. Proboszcz wprowadził się do nowej plebanii. W starej zamieszkał organista Jan Piwko. W byłej organistówce zamieszkał kościelny Marian Paneczko 4 listopada. Przy nowej plebanii zaprowadzono nowy sad owocowy składający się z około 40 wysokogatunkowych drzew owocowych,20 orzechów włoskich, kilkadziesiąt krzaków orzechów laskowych, malin, porzeczek i agrestu.

Powrót

Poświęcenie nowej plebanii

ks.bp dr Henryk Strąkowski

15 czerwca ks.bp dr Henryk Strąkowski w obecności ks.dziekana Stefana Wrzołka dokonał poświęcenia nowej plebanii w Tarnawatce.
Z protokołu powizytacyjnego-16 czerwca-:" Plebania nowa ,murowana,piętrowa-Ks.Proboszcz wybudował ją w ciągu pięciu lat przy pomocy parafian.Jest dość obszerna, podpiwniczona, posiada pięć pokojów na parterze, kuchnie i 2 przedpokoje.Na górze trzeba wykończyć dwa pokoje, na dole założyć łazienkę.Izolacja jest podwójna, wentylacja doskonała w każdym rogu domu.

 [1] 

Powrót

12 grudnia- Na wszystkich budynkach parafialnych założono odgromniki.

 [1] 

Powrót

24 maja-Dzisiaj ukończono krycie dachu na plebanii eternitem i wykończono nowy pokój na górze z przedpokojem.

Plebania pokryta eternitem

 [1] 

Powrót

Wizytacja 19 maja 1968-protokół powizytacyjny.

Wyrażając uznanie za pobudowanie nowej plebanii zalecamy ks. Proboszczowi zaopatrzenie nowej budowli w kanalizacje i centralne ogrzewanie, by zapewnić mieszkańcom plebanii nowoczesny poziom kultury mieszkaniowej i zdrowotności.

 [1] 

Powrót

Wizytacja 27 maja 1973 -protokół powizytacyjny.

Ks. bp Bolesław Pylak

Plebania murowana,nowa ,doprowadza się do niej wodę i będzie miała w przyszłości urządzenia sanitarne(kanalizacje)

 [1] 

Powrót

1974 26 maja-ruszyły roboty przy kanalizacji, które zostały jesienią 1973 roku przerwane. 1975 27 kwietnia –po kilka osób z każdej wioski porządkowało otoczenie plebanii przed prymicjami ks. Edwarda Proca.

 [1] 

Powrót

Lista prac wykonanych na nowej plebanii.

1982
15 sierpnia-relacja w kronice parafialnej o stanie materialnym parafii-plebania postawiona 19 lat temu w stanie surowym.
Porządkowanie terenu przy plebanii na apel ks. proboszcza -9.12.1982- 3 osoby,10.12.1982-3 osoby.
1983
Czerwiec- prace przy tynkowaniu plebanii, założono nowe rynny.
1985
Ogrodzenie posesji parafialnej przęsłami i siatka-416 m bieżących. Ogrodzenie założyli miejscowi parafianie odpłatnie. Koszt ogrodzenia - materiały i robocizna wyniosły-310000 zł.

 [1] 

Powrót

Protokół powizytacyjny-24 kwietnia 1995

ks.bp Jan Śrutwa

Dużo trudu wymagać będzie uporządkowanie starej plebanii i otoczenia.

 [1] 

Powrót

Lista prac i przedsięwzięć podjętych na nowej a później starej plebanii.

1995
2 marca- ks. proboszcz Waldemar Kostrubiec przenosi się z plebanii do nowo pobudowanego przez ks. Jana Harbuzińskiego i wykończonego w części domu katechetycznego. Od tej chwili nowa plebania nazywana jest stara.
14-30 lipca-rekolekcje oazowe dla ministrantów prowadzone przez ks. Marka Dobosza na starej plebanii.
27 grudnia –spotkanie organizacyjne Legionu Maryi na starej plebanii
1996
9 czerwca-ślubowanie Legionu Maryi na starej plebanii.
28 lipca-15 dniowe rekolekcje oazowe prowadzone przez ks. Andrzeja Wysokińskiego wikariusza z Tomaszowa Lubelskiego.
1997
30 lipca-Rekolekcje oazowe prowadzili Ks.Marek Dobosz i ks. Zygmunt Żółkiewski.
15 sierpnia- pobyt na starej plebanio scholi „Józefinki” z Wrocławia wraz z prowadzącą siostrą Józefą Kawką pochodzącą z Huty Tarnawackiej.
1998
30 lipca-Rekolekcje oazowe w dwóch turnusach.
3 października-Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Osób z Problemem Alkoholowym i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

1999
11 kwietnia-ślubowanie i spotkanie nowej Rady Parafialnej.
21 maja-spotkanie inauguracyjne Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
15 lipca-Rekolekcje oazowe-moderator ks. Zygmunt Żółkiewski.
8 sierpnia-Wizytacja biskupa Jana Śrutwy-ze sprawozdania ks. Proboszcza-„ po przejściu proboszcza do nowego budynku, stara plebania została dostosowana, przynajmniej z grubsza, do potrzeb duszpasterstwa grupowego. Odbywają się tam, co roku rekolekcje oazowe dla młodzieży”
19 grudnia powstanie oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży- ślubowanie.
31 grudnia-Sylwester Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Ruchu Światło-Życie.

2000
2 grudnia- Młodzieżowy Ośrodek Kultury im. Bł. Stanisława Starowieyskiego w Tarnawatce-Wzgórze Przyjaźni. Ks. Waldemar Kostrubiec w kronice parafialnej pisze: „Od dłuższego już czasu odzywały się głosy, że w budynku starej plebanii powstanie jakieś miejsce dla młodzieży. Po tygodniach przygotowań i przeróbek budynek był gotów do spełnienia nowej roli. Młodzież, więc, szczególnie z oazy i KSM zdecydowała, że powstanie tu ośrodek… Przygotowano dwie sale i małą kuchenkę. W Sali przylegającej do kuchenki postanowiono urządzić kawiarenkę, a drugie pomieszczenie ma być sala sportowo-rekreacyjną. Młodzi sami przystąpili energicznie do wyposażenia go w meble, wyremontowali stare stoliki i krzesła, które pomalowali na żółto, zawieszono firanki, przygotowano wystawy fotografii. Wcześniej wymyślono nazwę: „Wzgórze Przyjaźni”
2001
11 lutego-Ferie zimowe w Młodzieżowym Ośrodku Kultury.

 [1] 

Powrót

Wizytacja 29 czerwca 2004 r-protokół powizytacyjny.

ks. bp Mariusz Leszczyński

Budynek dawnej plebanii,wymaga remontów.Służy ona jako miejsce spotkań duszpasterskich.

 [1] 

Powrót

Lata 2004-2009

Wystawa pozimowiskowa 2007

27-18 marca 2004 r.
Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie
Z pomieszczeń starej plebanii korzysta młodzież z Ruchu światło-Życie urządzając wspólną agape po Mszy św., oraz nocując z soboty na niedzielę.
10 października 2004r.
IV Dzień Papieski -”Jan Paweł II-pielgrzym pokoju”
Po meczu piłki siatkowej młodzież kontra nauczyciele wszyscy zgromadzili się na starej plebani, gdzie mogli zakosztować pysznych kremówek przygotowanych przez Panie z Legionu Maryi.
27 listopada 2004
Andrzejki na starej plebanii.
Z inicjatywy młodzieży z SHK Zawisza i Ruchu Światło-Zycie zorganizowano zabawę taneczną, poczęstunek, oraz w specjalnie przygotowanej harcówce wróżby andrzejkowe.
27 listopada 2004
Podjęto decyzje o coniedzielnej kawiarence prowadzonej przez młodzież. Będzie ona czynna w godzinach od 9.00-11.00 oraz od 17.00-19.00;
8 października 2005
Przez cały rok odbywały się spotkania w kawiarence niedzielnej z nielicznymi przerwami. Nowy rok jej funkcjonowania na starej plebani rozpoczął wieczór poetycki- „Jesienne zamyślenie”- miał oznaczać, że stanie się ona nie tylko miejscem gdzie można kupić ciastko i zjeść je, ale ubogacić się duchowo i intelektualnie.
Andrzejkowa zabawa 2005 zgromadziła dużo młodzieży. Trwała do godziny 22.00.
4 lutego 2006
Wystawa pozimowiskowa. Młodzież odpowiedzialna za zimowisko przeżywane pod hasłem "Odnawiamy śluby ojców” przygotowała wystawę zawierającą, proporce i inne prace uczestników.
25 lutego 2006
Dzień Myśli Braterskiej.Spotkanie harcerzy z Krasnobrodu i harcerek z Tarnawatki.
2007
Wystawa pozimowiskowa. Zimowisko pod hasłem „Świat bajek” odbyło się w szkole w Tarnawatce. Tradycyjnie po nich zorganizowano wystawę prac dzieci w nim uczestniczących.

 [1] 

Powrót

Lata 2009-2011

Klub seniora 2009

2009 rok stał się przełomowy w długiej i bogatej historii starej plebanii. Impuls do zmian dało powołanie do istnienia Stowarzyszenia Wzgórze Przyjaźni. Wcześniej Stowarzyszenie Zielony Domek, którego prezesem jest Pan Robert Kuźniarz skorzystało z pomieszczeń plebani na realizacje projektu z PPWOW, którego celem było założenie klubu seniora w Tarnawatce. Wiele osób zaangażowanych przy parafii upatrywało w tym szansy na doinwestowanie budynku służącego przez tyle lat różnym inicjatywom parafialnym a zarazem społecznym. Okazało się, że budżet realizowanego projektu był za szczupły i pozwolił tylko na to, aby stara plebania została wyposażona w kuchenkę gazową. Reakcja wielu osób była jednoznaczna załóżmy Stowarzyszenie i realizujmy sami projekty.
Kuchenka gazowa powędrowała do właścicieli czyli klubu seniora,a na starej plebani zaczęło się nowe.

 [1] 

Powrót

Powrót

Zegar

Święta

Środa, VIII Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy

SondaLicznik

Liczba wyświetleń:
2458138