Dzień Kultury w naszej parafii jest okazją do promocji wspólnego wypoczynku w gronie rodziny,do odkrywania nowych talentów, wspólnej zabawy, dlatego nie zabrakło w nim teatru, śpiewy, występów dzieci i młodzieży.Każdy rok chociaż powtarzamy pewne ramy jest okazją do pochylenia się nad ważną prawdą naszej wiary. Przeżywaliśmy już dni pod takimi hasłami jak: "Maryja wśród nas", "Zbudowani z żywych kamieni","Z ludu wzięci", "Chleb który łamiemy" i wiele innych. Zapraszamy wszystkich którzy kiedykolwiek zajrzą na tę stronę do odwiedzenia Tarnawatki zawsze w drugą niedzielę czerwca.

Powrót

Zapraszamy parafian i miłych gości do uczestnictwa w kolejnym Dniu Kultury Chrześcijańskiej 10 czerwca od godz 12.00 na placu przy kościele parafialnym w Tarnawatce.

Ze wzgledu na niekorzystna pogodę  Dzień Kultury po decyzji ks. proboszcza został przesuniety na 10 czerwca. Przepraszamy wszystkich, którzy zaangażowali swoje siły w przygotowania.


Program nie ulegnie zmianie.


 W programie:


12.00-Uroczysta Eucharystia .


13.30-Występy szkół.Ten punkt programu będzie się różnił od wcześniejszych wystepów w ramach Dni Kultury. Dzieci i młodzież będą zapraszały do wspólnej zabawy wszystkich zgromadzonych.


Po występie przedszkolaków, zostanie dla nich wydzielone specjalne miejsce do zabawy -tzw raj przedszkolaka.


Jak zwykle będą przygotowane posiłki do spożycia.


Zespól Mały Chorek będzie promował przygotowaną przez Panią Elzbietę Jakubczak i  Pana Kamila Kostura płytę z piosenkami religijnymi.


Mamy nadzieję na dobrą wspolną zabawę.

 [1] 

Powrót

Konkurs plastyczny ##Dom na skale utwierdzony# (Mt 7,25)
 
Regulamin
Organizatorzy:


 #         Parafia Rzymskokatolicka w Tarnawatce
 #         Stowarzyszenie Wzgórze Przyjaźni
 #         Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce
 #         Urząd Gminy Tarnawatka
 
Cele konkursu:
#         promocja rodziny oraz kształtowanie jej wizerunku, jako podstawy społeczeństwa,
#         pielęgnowanie szeroko pojętych tradycji rodzinnych, społecznych, narodowych, oraz kształtowanie postaw patriotycznych,
#         rozwijanie zainteresowań przeszłością, zachęcenie do odkrywania historii rodzin,
#          rozbudzanie szacunku do potomnych,
#         łamanie barier pokoleniowych poprzez rozmowy z dziadkami  i pradziadkami,
#         zacieśnienie więzi rodzinnych,
#         formacja młodzieży z ukierunkowaniem na życie małżeńskie i rodzinne,
#         rozbudzenie wyobraźni twórczej,
#         odkrywanie talentów plastycznych i prezentacja ich dorobku.
Tematyka:
#         przedstawienie historii swojej rodziny w graficznej formie drzewa genealogicznego
Założenia organizacyjne:
1.       Konkurs plastyczny #Dom na skale utworzony# jest przeznaczony dla wszystkich chętnych.
2.       Warunkiem uczestnictwa jest stworzenie drzewa genealogicznego w dowolnej technice, w formacie od A3 do A1, ze skanowanymi zdjęciami.
3.       Prace oraz zbiorczą listę uczestników wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i publikację należy dostarczyć do dnia 21 maja 2012 do siedziby Stowarzyszenia Wzgórze Przyjaźni ul. Kościelna 1 Tarnawatka.
4.       Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1 czerwca o godzinie 14.00. Dyrektorów szkół prosimy o oddelegowanie jednego nauczyciela do udziału w obradach komisji konkursowej.
5.       Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych:
#         przedszkolaki,
#         klasa I-III,
#         klasa IV-VI,
#         gimnazjum,
#         pozostali uczestnicy.
6.       Przy ocenie uwzględniana będzie:
wartość historyczna -  zakres czasowy oraz ilościowy osób ujętych w drzewie genealogicznym, rzetelność i dociekliwość badawcza oraz wartość estetyczna i oryginalna pracy.
7.       Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni w czasie obchodów XVI Dnia Kultury Chrześcijańskiej, a ich prace plastyczne umieszczone zostaną na przygotowanej wystawie oraz wydane w formie albumu.  
  
Konkurs literacki ##Dom na skale utwierdzony# (Mt 7,25)
Regulamin
 Organizatorzy:
Parafia Rzymskokatolicka w Tarnawatce
Stowarzyszenie Wzgórze Przyjaźni
Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce
Urząd Gminy Tarnawatka
Cele konkursu:
#         pielęgnowanie szeroko pojętych tradycji rodzinnych, społecznych, narodowych oraz kształtowanie postaw patriotycznych,
.         rozbudzenie zainteresowań historią rodziny,
#         wzbudzanie refleksji  i ugruntowanie poczucia tożsamości rodzinnej,
#         zacieśnienie więzi rodzinnych,
#          formacja młodzieży z ukierunkowaniem na życie małżeńskie i rodzinne,
#         rozwijanie wrażliwości i wyobraźni,
#         promowanie i rozwijanie uzdolnień literackich.
Tematyka:
#         Ukazanie wartości rodziny i jej dziejów.
Założenia organizacyjne:
1.       Konkurs literacki #Dom na skale utworzony# jest przeznaczony dla wszystkich chętnych.
2.       Warunkiem uczestnictwa jest stworzenie utworu literackiego ( poezja, proza) ukazującego wartość rodziny, związanych z nią osób, dziejów, ciekawych wydarzeń.
3.       Prace  w formie papierowej i na nośniku CD oraz zbiorczą listę uczestników wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i publikację, należy dostarczyć do dnia 21 maja 2012 do siedziby Stowarzyszenia Wzgórze Przyjaźni ul. Kościelna 1 Tarnawatka.
4.       Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1 czerwca o godzinie 14.00.
Dyrektorów szkół prosimy o oddelegowanie jednego nauczyciela do udziału w obradach komisji konkursowej.
5.       Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych:
#         klasa I-III,
#         klasa IV-VI,
#         gimnazjum,
#         pozostali uczestnicy.
6.       Przy ocenie uwzględniana będzie:
#         zgodność treści z szeroko pojętym tematem,
#         oryginalność ujęcia tematu.
7.       Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni w czasie obchodów XVI Dnia Kultury Chrześcijańskiej, a ich prace literackie zostaną wdane w formie broszury.

Zegar

Święta

Piątek, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, II
Dzień Powszedni

SondaLicznik

Liczba wyświetleń:
1400655