Spotkanie wigilijne ma głebokie znaczenie religijne,dlatego też istotnym jej elementem jest czytanie fragmentu z Ewangelii św Łukasza,odmawianie modlitwy,wspólny spiew kolędy.Moze mieć ono taki przebieg.

Wigilia młodzieżowa 2005

MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE WIECZERZY WIGILIJNEJ.

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego , Amen.! ( CZYTAĆ POWOLI )

Kochani, spotkaliśmy sie by świętować dziś narodziny Jezusa Chrystusa syna naszego Boga Ojca. Przeżyjmy tamto wydarzenie opisane w Ewangelii Św. Łukasza (przeczytać z Pisma św. Nowy Testament Ew. Św. Łukasza 2 ; wers 1- 14)

Wspólna Modlitwa.

Jezusa Chrystusa, który przyszedł na świat utulony w ramionach Marii dziewicy, aby nas zbawić ,poprośmy go o miłość i pokój , powtarzajmy :

prosimy Cię o miłość i pokój !

Panie Jezu, udziel naszej rodzinie daru zgody i pojednania ,szczęścia i radości, obdarz ,miłością i pokojem,także naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych ,wszystkich opuszczonych ,samotnych, chorych i nieszczęśliwych, pociesz i umocnij Dobrą Nowiną Zbawienia. Obdarz, naszych zmarłych , krewnych ,bliskich ,znajomych szczęściem i wiecznym zbawieniem :prosimy Cię o miłość i pokój !

Pozostając w ciszy przedstawmy z wiarą, Bogu nasze osobiste podziękowania,prośby a by je pobłogosławił ......: Pobłogosław Panie Jezu nasze prośby.

Z czcią i miłośćą odmówmy wspólnie modlitwę , którą przekazał nam Jezus Chrystus : Ojcze nasz ....
Polećmy Bogu za pośrednictwem św. Maryi - naszą rodzinę , proszących o modlitwę, tych których mamy w naszych myślach i sercach :Zdrowaś Maryjo .....
Panie Boże, w tą świętą noc Twoja miłość zajaśnieje w światłości narodzonego Twojego Syna : spraw,abyśmy w naszym codziennym postępowaniu jaśnieli blaskiem Twojej światłości . Pobłogosław nas i te opłatki ,którymi będziemy się dzielić zwyczajem wielu pokoleń. Naucz nas dzielić się chlebem , miłością i życzliwością z każdym człowiekiem. Obdarz nas wszystkich Twoim pokojem, abyśmy wspólnie sławili Twoją Ojcowską dobroć. Przez Syna Twojego Chrystusa Pana naszego. AMEN !

 [1] 

Powrót

Zegar

Święta

Piątek, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, II
Dzień Powszedni

SondaLicznik

Liczba wyświetleń:
1400665