Lata 1957-1958.Proboszczem w parafii jest ks.Tadeusz Boguta.Zamieszczone informacje pochodzą z kroniki parafialnej napisanej przez wyżej wymienionego.

Początki
Rok 1957
Grudzień-Zakupiono 15.000 cegieł na budowę nowej plebanii.
Rok 1958
6 maja-Przybyli ludzie i zlasowali 60 metrów wapna.
27 maja- Rozpoczęto wykopy na fundamenty.Na podstawie planu sporządzonego przez Elżbietę Kazub, a zatwierdzonego przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej-Wydział Budowlany i wydanego przez ten Urząd zezwolenia.
Pomiary zrobił Stefan Antończak, a nad wykopami czuwał majster murarski Jan Ożga, któremu parafia powierzyła budowę plebanii.
Powołano Komitet budowy w skład, którego weszła Rada parafialna i braccy, z Ks. Proboszczem na czele. Na skarbnika powołano Kazimierza Przysuchę, na sekretarza p. organistę Jana Piwko.
Ks. Proboszcz odprawił Mszę św. w dniu rozpoczęcia prac, za wszystkich ofiarodawców, robotników, murarzy.
1 czerwca –wykonanie fundamentów –praca społeczna. Rozpoczęcie murowania fundamentów.
29 czerwca-Loteria fantowa na budowę plebanii.
5 lipca –poświecenie fundamentów przez Bp Henryka Strąkowskiego, który złożył ofiarę na budowę -500 zł.
5 sierpnia-wznowienie prac.
20 sierpnia-Zakup desek, futryny dębowe, cegły, 3 tony wapna,
7 września-wezwanie ks. Proboszcza do ofiarności na rzecz budowy-aby można było zasklepić piwnice, wyciągnąć ściany pod dach.
15 października-zakończenie prac na rok 1958.
 [1] 

Powrót

Zegar

Święta

Poniedziałek, Wielki Tydzień
Rok A, II
Poniedziałek Wielkiego Tygodnia

SondaLicznik

Liczba wyświetleń:
1403292